Vyhľadávanie
Referencie
Penta Investments, a.s.
Spoločnosť TRANSFER Slovensko

Profily lektorov

Roman Mojš

Samostatný tréner manažmentu

Jozef Rebeťák

Samostatný tréner manažmentu

PhDr. Juraj Dúbrava, CSc.

Riaditeľ spoločnosti TRANSFER – zameranie na všetky manažérske tréningy

Mgr. Štefánia Hrivňáková

Samostatný tréner manažmentu

PhDr. Vlasta Dúbravová

Samostatný tréner manažmentu

Ing. arch. Zora Pauliniová

Samostatný tréner manažmentu

Mgr. Stela Kubeková

Samostatný tréner manažmentu

JUDr. Daniela Simanová

Daňová poradkyňa, komerčná právnička

Ing. Ivan Sámel

Skúsený firemný poradca

Ing. Rudolf Takáč

Certifikovaný Senior Project Manager