Vyhľadávanie
Referencie
Ľudová banka, a.s.
Spoločnosť TRANSFER Slovensko

Ing. Rudolf Takáč

  • Riaditeľ konzultačnej spoločnosti 2BCognitus, korá je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti Projektového riadenia(www.2bcognitus.com)
  • Certifikovaný Senior Project Manager (číslo certifikátu: IPMA Level B - 0003-3/2002)
  • Problematikou projektového riadenia sa zaoberá od roku 1992. Má praktické skúsenosti s riadením náročných a rozsiahlych projektov. V rokoch 2004 - 2005 absolvoval študijné pobyty v Belgicku, Salisbury (Delaware, USA) a Croton Hudson (New York). Je spoluautorom viacerých publikácii, eLearningových kurzov a výukových CD.
  • Od roku 2004 pôsobí ako medzinárodný hodnotiteľ znalostí a skúseností projektových manažérov IPMA (IPMA Certification Process).
  • Vo februári 2006 sa stal riaditeľom Slovenského Inštitútu projektového riadenia (SIPR).
  • Na Valnom Zhromaždení SPPR bol v novembri 2006 zvolený za prezidenta Spoločnosti pre Projektové riadenie na Slovenku.
  • Spoločnosť je členom medzinárodnej organizácie IPMA (www.ipma.ch).