Vyhľadávanie
Referencie
Kromberg&Schubert, s.r.o.
Spoločnosť TRANSFER Slovensko

PhDr. Vlasta Dúbravová

  • samostatný tréner manažmentu - zameranie na tréningy v oblasti komunikácie, vedenia ľudí a motivácie, koučingu, časového manažmentu, delegovania, tvorby tímu a tímovej spolupráce, prezentačné zruč., tréning trénerov, individ. konzultácie a poradenstvo.
  • Absolvent Britského projektu „ Tréning trénerov manažmentu" British Know How Found (Certifikát I. a II stupňa)
    pre firmu TRANSFER Slovensko pracuje od r. 1997

 

Referencie (uvedení bez poradia dôležitosti):
Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava, SE, a.s. Bratislava, Železiarne Podbrezová, a.s., Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica, Alcatel Liptovský Hrádok, Johnson Controls Lozorno, PT Engineering Bratislava, Assidomän Štúrovo, a.s., a iní.