Vyhľadávanie
Referencie
TESLA Liptovský Hrádok, a.s.
Spoločnosť TRANSFER Slovensko

Mgr. Stela Kubeková

  • samostatný tréner manažmentu - zameranie na všetky manažérske tréningy, koučing, delegovanie, moderovanie, obchodné zručnosti, príprava hodnotiteľov, tréning trénerov, a pod.
  • Absolvovala 5-ročný projekt prípravy trénerov manažmentu (TMT Projekt) , organizovaný The British Council a financovaný britským Know How Fond-om
  • pre firmu TRANSFER Slovensko pracuje od r. 1997

Referencie (uvedení bez poradia dôležitosti):
Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava, SPP, a.s., SE, a.s. Bratislava, SSE, a.s. Žilina, Transpetrol, a.s. Bratislava, Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica, Železiarne Podbrezová, a.s., Messer Tatragas Bratislava, Slovenská Legálna metrológia Banská Bystrica, a iní