Vyhľadávanie
Referencie
Stredoslovenská energetika, a.s.
Spoločnosť TRANSFER Slovensko

PhDr. Juraj Dúbrava, CSc.

  • riaditeľ spoločnosti TRANSFER - zameranie na všetky manažérske tréningy,
  • Absolvent Britského projektu „ Tréning trénerov manažmentu" British Know How Found (Certifikát I. a II stupňa)

 

Referencie (uvedení bez poradia dôležitosti):
Embraco, s.r.o., Spišská Nová Ves, Pivovar Šariš, Alcatel, a.s Liptovský Hrádok, Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica, VUJE, a.s. Trnava, Pal inalfa, a.s. Vráble, a iní.