Vyhľadávanie
Referencie
Ľudová banka, a.s.
Spoločnosť TRANSFER Slovensko

Ing. Ivan Sámel

  • Skúsený firemný poradca
  • garant kvality vzdelávania a profesionálny lektor spol. SOPHIA - solutions (www.samel.sk) v oblasti riadenia projektov a tímovej komunikácie
  • externý prednášateľ a učiteľ tém projektového manažmentu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.
  • Veľkú pozornosť venuje moderným a účinným formám vzdelávania hlavne v uplatnení projektového prístupu vo vzdelávaní.
  • Z oblasti projektového riadenia sa zameriava na dôležité mäkké zručnosti projektového manažéra. Je uznávaným odborníkom na SW nástroje pre podporu projektového riadenia (MS Project).