Vyhľadávanie
Referencie
NAY, spol. s r.o.
Spoločnosť TRANSFER Slovensko

JUDr. Daniela Simanová

 Vzdelanie: Vzdelanie: Právnická fakulta UK
Skúška v SKDP - daňové poradenstvo
 Prax: 1983 - 1987 Hospodárske noviny - redaktorka
1987 - 1992 Úrad práce Bratislava II. - riaditeľka
1992 - 1995 Družstevná únia Slovenská - riaditeľka právneho odboru
1996 - 1997 Komerčná právnička, daňová poradkyňa
 Lektorská činnosť: Vzdelávacie inštitúcie, Právnická fakulta UK- externý odborný asistent
Spolupráca s TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. - od r. 1994 pre predmety: - právo, dane


Referencie (uvedení bez poradia dôležitosti):
Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava, Pal Inalfa, a.s. Vráble, Pivovar, Šariš, Kronberg a Schubert, s.r.o., Kolárovo, Železiarne Podbrezová, a.s., Kinex, a.s., Bytča, PSA Peugeot, SE, a.s. a iní.