Medzinárodné projekty

GRUNDTVIG

TRANSFER Slovensko s.r.o. v súčasnosti realizuje 2 medzinárodné projekty programu Učiace sa Partnerstvá

 

1. LLABS – Life Long Learning for Adults become sustainable, program Celoživotné vzdelávanie Grundtvig –Učiace sa partnerstvá 2013-2015 

číslo projektu:  2013-1-RO1-GRU06-29574

 

2. Goerudio projekt Life Long Learning Programme Transversal Programme – Key Activity 4 Multilateral Project,

číslo projektu:  543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4- KA4MP 2013-2015

 

 


LLABS – Life Long  Learning for Adults  become sustainable

 

llabs-logo

Charakteristika projektu: 

Projekt  LLABS -  Celoživotné vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj- reaguje na vzdelávacie potreby dospelých osôb v partnerských krajinách  a na dlhodobé znižovanie kvality životného prostredia. Z výskumov vyplýva, že vzdelávanie v oblasti udržateľnosti rozvoja patrí k okrajovým témam vo vzdelávacích kurikulách pre dospelých,  s výnimkou niektorých odborných kurzov. Projekt LLABS reaguje na tieto problémy. Výstupy z projektu orientujú pozornosť na komplexný prístup  k vzdelávaniu dospelých v oblasti udržateľného rozvoja – od mapovania vzdelávacích potrieb, cez orientáciu v legislatíve a opatreniach pre ochranu životného prostredia až po tvorbu praktického sprievodcu vo vzdelávaní dospelých k udržateľnému rozvoju. Mapovanie príkladov dobrej praxe prináša inšpirácie z existujúcich vzdelávacích projektov v krajinách partnerov. Koncept udržateľného rozvoja považujú partneri v projekte  za výzvu pre vzdelávanie dospelých, hodnotová rovina konceptu posilňuje spoluzodpovednosť za udržateľnú budúcnosť.

 

Partneri v projekte:

 

Fondatione Mentore
Via delle Case Rosse 23
Roma, Italia
www.mentoreservizi.it   

Fndatione-mentore
METER Silesia, spol. s .r.o.
Nivnická 23, 709 00 Ostrava
Czech Republic
www.metersilesia.eu

meter-logo
TRANSFER Slovensko, s.r.o.
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
Slovakia
http://transfer.sk//

transfer-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciele projektu LLABS:

  • Uľahčiť výmenu skúseností medzi partnermi o efektívnych formách vzdelávania dospelých 
  • Zvýšiť kvalitu informovanosti o legislatívnych otázkach v oblasti udržateľného rozvoja v Európskej únii a v krajinách partnerov  
  • Vytvoriť  prehľad o overených prístupov k vzdelávaniu dospelých vo viacerých oblastiach udržateľného rozvoja ,aby zodpovedal moderným formám vzdelávania dospelých
  • Vytvoriť prehľad príkladov dobrej praxe v oblasti udržateľného rozvoja        
 
Výstupom z projektu je webová stránka:  http://www.fondazionementore.com/ 
 
Výstupy z projektu partnerstva: 
Mobility: Rím, Ostrava a Bratislava  
Agendy stretnutí, fotografie tu: http://www.metersilesia.eu/projekty/llabs/fotogalerie/ 
 
  
Výstupy –  materiály: 

 

   SK ENG 

 1 

 Leták o projekte

 TU

 TU 

 2

 Dotazník vzdelávacích potrieb 

 TU

 TU

 3

 Správa z prieskumu vzdelávacích potrieb

 TU 

 TU

 4

 EU legislatíva o udržateľnom rozvoji

 TU  

 TU

 5

 Spravodajca č.1

 TU

 TU

 6

 Praktický sprievodca pre lektorov

 v udržateľnom rozvoji

 TU

 TU

 7

 Spravodajca č.2

 TU

 TU

 8

 Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní

 TU

 TU

 9

 Spravodajca č.3

 TU

 TU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goerudio projekt Life Long Learning Programme Transversal Programme
 
Charakteristika projektu Goerudio:
Projekt Goerudio považujeme za významný podnet pre inovácie v teoretickej príprave študentov odborných stredných škôl. Do realizácie projektu sa zapojili učitelia prírodovedných predmetov a ich študenti zo 7 krajín Európskej únie. Aktivity projektu na Slovensku koordinovala vzdelávacia spoločnosť TRANSFER Slovensko s.r.o. a v projekte spolupracovalo 5 stredných odborných škôl, 10 učiteľov prírodovedných predmetov a 200 študentov. 
 
Ciele projektu Goerudio:
Goerudio  sú orientované  na vytvorenie siete učiteľov a študentov z partnerských krajín, aby identifikovali hlavné prekážky pri štúdiu prírodovedných predmetov a učitelia hľadali inovatívne prístupy a metódy, ktoré  zvýšia motiváciu študentov k štúdiu prírodovedných predmetov.
 
Výstupy z projektu tvorí:
databáza skúseností učiteľov aj študentov z výučby, databáza existujúcich projektov a iniciatív zameraných na oblasť výučby prírodovedných predmetov a databáza vytvorených vzdelávacích zdrojov.
Všetky výstupy obsahujú podnety k inovovaniu a metód, ktoré vťahujú študentov do procesu učenia sa a učiteľom pomáhajú efektívnejšie sprostredkovať obsahy prírodovedných predmetov.
 
Výstupy - materiály:                  

 1 

 Matematické modelovanie v rukách žiaka - SK verzia

 TU

 2

 Mathematical Modeling in the Hands of Students  - EN version

 TU

 
 
 
 
Portál projektu Goerudio http://goerudio.pixel-online.org je priestorom, kde sú zhromaždené výstupy z aktivít pracovných skupín učiteľov a študentov z partnerských krajín.