Vyhľadávanie
Referencie
Kompava s.r.o.
Poradenstvo

Poradenstvo je orientované na oblasti riadenia systémov ľudských zdrojov

  1. Identifikácia a analýza vzdelávacích a tréningových potrieb
  2. Systémy hodnotenia pracovníkov
  3. Systémy odmeňovania a motivácie pracovníkov
  4. Personálny audit pre všetky úrovne riadenia
  5. Optimalizácia počtu pracovníkov
  6. Prieskum spokojnosti pracovníkov