Vzdelávanie

Riadenie ľudských zdrojov

Ciele:

Po absolvovaní seminára budú účastníci:

  • ovládať postavenie personálnej práce v systéme riadenia organizácie
  • poznať význam angažovania sa a vplyvu manažmentu na oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov
  • vedieť vykonávať jednotlivé činnosti v riadení ľudských zdrojov

 

Trvanie: 2 dni