Vzdelávanie

Obchodné právo

Ciele:

  • zvládnuť základné predpisy upravujúce obchodno-právne vzťahy
  • osvojiť si základné postupy obchodného vyjednávania z pohľadu obchodného práva

 

Trvanie: 1 - 2 dni