Vzdelávanie

Manažment rizika

Ciele:
Po absolvovaní tréningu budú účastníci:

  • schopní úspešne pracovať v podmienkach rizika
  • vedieť včas identifikovať rizikové faktory v manažérskej práci, vedieť posúdiť ich dôsledky
  • schopní klasifikovať a usporiadať riziká z hľadiska závažnosti
  • ovládať hodnotenie negatívnych dôsledkov a možnosti ich ekonomickej redukcie
  • vedieť využívať skúsenosti z riešenia rizikových situácií

 

Trvanie: 3 dni