Vzdelávanie

Controling

Ciele:

  • naučiť všeobecné zásady controlingu
  • poskytnúť možnosti riadenia režijných nákladov firmy
  • ukázať možnosti rozpočtovania a riadenia nákladov stredísk
  • poskytnúť informácie o praktickom využívaní vnútropodnikového controlingu v riadení firmy

 

Trvanie: 2 - 3 dni