Vzdelávanie

Merchandising

Ciele:

získanie základných vedomostí o merchandisingu a ich praktické precvičenie.