Vzdelávanie

Riadenie vzťahov so zákazníkom

Ciele:
Cieľom programu je rozvoj existujúcich „obchodníkov" spoločností. Títo obchodníci majú na starosti kľúčových zákazníkov, ktorí tvoria významnú časť obratu spoločnosti. Cieľom obchodníkov je:

  • udržať zákazníkov v zostrujúcom sa konkurenčnom boji
  • nepodľahnúť cenovej bitke trhu
  • zvyšovať loajalitu zákazníka a jeho spokojnosť
  • generovať a hľadať potenciál pre Up sell a Cross Sell a ďalšie ponuky

 

Program je vhodný pre obchodníkov,. ktorí už prešli množstvom školení riešiacich primárne obchodné zručnosti a psychológiu predaja. Požadované vzdelávanie by malo prehĺbiť existujúce vedomosti a zároveň vybaviť obchodníkov „vyššími obchodnými zručnosťami". Navrhovaný postup by mal byť prechodom k obchodným stratégiám.