Vzdelávanie

Starostlivosť o klienta

Ciele:
zvládnuť základné princípy starostlivosti o klientov