Vzdelávanie

Prekonávanie námietok, argumenty

Ciele:
naučiť sa používať vhodné argumenty pri rôznych situáciách.