Vzdelávanie

Telefonický rozhovor

Ciele:

Po absolvovaní kurzu budú účastníci vedieť:

  • využívať pozitivnu komunikáciu po telefóne
  • identifikovať vlastný prejav pri telefonickom rozhovore
  • riadiť telefonický rozhovor
  • riešiť náročné a konfliktné situácie po telefóne
  • využiť asertívne správanie pri telefonickom rozhovore
  • odolávať stresu a záťažovým situáciám
  • prezentovať seba a firmu a zvyšovať jej imidž