Medzinárodné projekty

SOKRATES

ROMIPEN - Interconnection and Cooperation of Different Cultural Worlds (2000 - 2002)
Číslo: 88277-CP-1-2000-1-CZ-GRUNDTVIG-ADU
Partneri: METER Silesia, GmbH, Ostrava - CZ, Centrom, - Ostrava - CZ, TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. - Bratislava - SK, AGFOL - Venezia - IT, Leeds Metropolitan University - Leeds - UK, ITC Int. Training Center for women - Amsterdam - NL,
Dian Publication-Educational Activitis-Consul.- Athens- GR, VEB - Das Europäische Bildungsinstitut - Bremen - DE


SOCIMMA - Projekt GRUNDTVIG/ 2005/24-p-BA-2 

Projekt SOCIMMA je projektom v rámci programu GRUNDTVIG 2 - Partnerstvá vo vzdelávaní dospelých zameraný na analýzu stavu v oblasti vzdelávania imigrantov v jednotlivých partnerských krajinách. Koordinátorom projektu je Klaipeda College of Social Sciences v Litve, partnermi sú TRANSFER Slovenska, s.r.o., UVI Dánsko, Giovanni Europa Potenza IT, ANFA Viedeň - AU