Vzdelávanie

Obchodné vyjednávanie

Ciele:
zdokonaliť sa v zručnostiach obchodného vyjednávania