Vzdelávanie

Ako sa prezentovať v médiách

Ciele:

  • naučiť účastníkov kurzu analyzovať mediálny trh, postavenie firmy v mediálnom priestore
  • vedieť vypracovať najefektívnejšiu stratégiu propagácie