Vzdelávanie

Typológia osobnosti

Ciele:
  • zdokonaliť si sociálne kompetencie a oboznámiť sa s podstatou niektorých teórií osobnosti
  • precvičiť si rôzne metódy poznávanie osobností
  • zvládať náročné a konfliktné situácie v komunikácii s problémovými ľuďmi
  • vedieť uplatňovať prvky asertivity a využívať asertívne správanie
  • poznať prácu mozgu a jej vplyv na osobnosť (emócie, osobnostné črty a inteligencia)
  • vedieť reagovať na požiadavky vysokého výkonu pri odbúraní stresových situácií
  • poznať a mať precvičené nové spôsoby zvládania situácií a využívania emócií, vrátane zvládania negatívnych emócií, či uplatňovania motivácie a sebamotivácie