Vzdelávanie

Rétorika

Ciele:

  • zdokonaliť sa v zreteľnom hovorení, pohotovo sa vyjadrovať, sugestívne argumentovať
  • zvládnuť dýchanie, znelosť hlasu, zrozumiteľnosť a mimojazykové prvky rétoriky.