Vzdelávanie

Spoločenský protokol

Ciele:

Správne prezentovať seba, spoločnosť, rozvíjať svoj osobný štýl.