Vzdelávanie

Prezentačné zručnosti

Ciele:

  • naučiť sa efektívnej prezentácii s upútaním obecenstva
  • vedieť pripraviť štruktúru a celý scenár prezentácie
  • zvládnuť verbálnu a neverbálnu komunikáciu pri prezentácii
  • osvojiť si správnu rétoriku ako základ úspešnej prezentácie
  • vedieť prezentovať so spätnou väzbou ( video)
  • vedieť používať správne technické pomôcky pri prezentácii