Vzdelávanie

Zvyšovanie emocionálnej inteligencie

Program je určený: manažérom a špecialistom, ktorí už absolvovali základné tréningy manažérskych zručností a sú nepretržite vystavení maximálnemu pracovnému výkonu. Jeho základným zámerom je cez tréning zameraný na využívanie emočnej inteligencie vedieť efektívne reagovať na požiadavky maximálneho pracovného výkonu pri vedení podriadených, cez zvládanie stresových situácií, napätú komunikáciu, rozdiely medzi hodnotami podniku, svojimi vlastnými a svojich podriadených, poznať limity racionálneho riešenia problémov a pod. a tým zlepšovať klímu a výkonnosť organizácie.

 

Ciele:

  • využitie doteraz nevyužívaných oblastí v komunikácii (emočná inteligencia)
  • zvýšenie výkonnosti a efektívnosti práce manažmentu
  • rozvoj kvality vzťahov a riadenia vysokovýkonnej organizácie.