Vzdelávanie

Prevencia výkonového zlyhania - zvládanie stresu

Ciele:
  • naučiť sa pracovať s vlastným napätím a uvoľnením
  • vedieť prekonávať brzdiace emócie a aktivovať fantáziu, prirodzenosť a spontánnosť
  • vedieť budovať dôveru v seba samého
  • zlepšiť medziosobnú dôveru a dôveryhodnosť
  • zdokonaliť si komunikačné schopnosti neverbálne ( reč tela ) aj rečové
  • skvalitniť zvládanie záťažových a stresových situácií v súkromnom aj profesionálnom živote,
    vedieť relaxovať aj podávať výkon