Vzdelávanie

Vnútorný zákazník

Ciele:

  • pochopenie princípov „vnútorného zákazníka" vo firme
  • identifikovať a vysvetliť rôzne typy procesov v interných dodávateľsko - odberateľských vzťahoch
  • predstaviť spôsoby práce zameranej na zlepšovanie zaužívaných pracovných metód v interných vzťahoch