Vzdelávanie

Vedenie rozhovorov

Ciele:

Cieľom programu je zvýšiť pracovnú efektívnosť účastníkov:

  • pri vedení prijímajúceho, hodnotiaceho, karhajúceho, motivujúceho rozhovoru
  • identifikovaním postojov ľudí v organizácii k pripravovanému hodnoteniu
  • poznaním variantných cieľov, stratégií a taktických nástrojov pri vedení rozhovorov a ich aplikácii vo vlastnej pracovnej činnosti
  • na základe modelových situácií zistením úrovne vlastných zručností vedenia rozhovoru a možnosti ich rozvoja.