Vzdelávanie

Vedenie porád

Ciele:

  • vedieť charakterizovať jednotlivé typy porád a vedieť definovať základné pravidlá pre prípravu a vedenie porady
  • mať vyskúšané najdôležitejšie zručnosti potrebné pre vedenie porady
  • mať skúsenosť z prípravy a realizácie simulovanej pracovnej porady
  • vedieť popísať základné spôsoby zvládania problémových účastníkov porady