Vzdelávanie

Riadenie zmeny

Ciele:
  • identifikovať a vedieť využívať možnosti, ktoré umožňujú vnútri organizácie úspešne používať zmenu,
  • identifikovať a vedieť sa vyhnúť prekážkam, ktoré môžu prekaziť zavedenie pozitívnych zmien,
  • identifikovať a rozvíjať ľudské zdroje na kontrolu zavedenia zmien,
  • identifikovať a rozvíjať cesty, ktoré vplývajú na zavedenie efektívnych zmien,
  • identifikovať priebeh negatívnych vplyvov, ktoré sú so zavádzaním zmien spojené a ako pomáhať pracovníkom ich prekonať,
  • identifikovať a využívať systém podnikových hodnôt,
  • popísať rôzne štýly, ktoré si vyžadujú riadiť zmenu v rôznych situáciách,
  • pochopiť postoje zamestnancov a využívať pozitívne postoje, ktoré sú dôležité pre pozitívnu zmenu.