Vzdelávanie

Príprava na certifikáciu IPMA

Kurz je relizovaný v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou 2BCognitus, ktorá je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti projektového a procesného riadenia

 

Ciele:
Pripraviť odborníkov na projektové riadenie na certifikáciu podľa IPMA stupeň D,C a B. Predpokladom sú určite znalosti a skúsenosti účastníkov z projektového riadenia.. Kurz je v rozsahu 3 dní.

 

Informácie o sústave kurzov 2BCognitus