Medzinárodné projekty

Medzinárodné projekty

Riadenie podniku pre vrcholový manažment (1996)
Číslo: SR 9306/01/01-L-15
Partner a koordinátor: TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. - Bratislava - SK

 

Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov (1997)
Číslo: SR 9306/01/01-L34
Partner a koordinátor: TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. - Bratislava - SK