Vzdelávanie

Vzdelávacie programy

Pre firmy, podľa požiadavky pripravíme na mieru kompletný program vzdelávania pre vybrané skupiny zamestnancov. Môžu to byť napr.:

 

  1. Vzdelávací program pre majstrov
  2. Vzdelávací program pre stredný manažment
  3. Vzdelávací program pre TOP manažment
  4. Vzdelávací program pre obchodníkov
  5. Vzdelávací program pre sekretárky a asistentky
  6. Vzdelávací program pre zamestnancov RĽZ