Vyhľadávanie
Referencie
Johnson Controls International, s.r.o.
Spoločnosť TRANSFER Slovensko

Vízia

Poskytovať a pomáhať rozvíjať integrovaný systém rozvoja ľudských zdrojov a ľudského potenciálu pre všetkých, ktorí o to prejavia záujem.