Vyhľadávanie
Referencie
Stredoslovenská energetika, a.s.
Spoločnosť TRANSFER Slovensko

Informácie a referencie lektorov

TRANSFER Slovensko, spol. s r.o. spolupracuje s veľkou skupinou externých lektorov a trénerov (cca 30 z Bratislavy, Banskej Bystrice, Žiliny, Košíc, atď.), ktorí majú dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním a  trénovaním manažérov zahraničných a domácich firiem a sú certifikovaní zahraničnými vzdelávacími organizáciami. Všetci absolvovali tréningy trénerov manažmentu, mnohí sú držiteľmi anglického certifikátu pre tréning manažérov vydanom Institute of Personal Development, príp. certifikátu o certifikácii trénerov vydanom UK Bratislava v spolupráci s Asociáciou vzdelávacích inštitúcií v SR a ČR.

Informácie a referencie lektorov:

 

Pripájame zoznam vybraných lektorov a trénerov. V prípade požiadavky sme schopní poskytnúť o jednotlivých lektoroch aj podrobnejšie informácie.