Vyhľadávanie
Referencie
LEVITEX, a.s.
Spoločnosť TRANSFER Slovensko

Profil

TRANSFER je súkromná vzdelávacia a poradenská firma. Poskytuje vzdelávanie a poradenstvo a realizuje národné a medzinárodné projekty: 

 

  • vzdelávanie realizuje v oblasti ďalšieho vzdelávania, napríklad v tréningoch manažérskych a sociálnych zručností a v zručnostiach potrebných pre zvládanie požiadaviek trhu práce
  • poradenstvo poskytuje v oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov ako aj v oblasti procesného riadenia, projektového riadenia a optimalizácie počtu pracovníkov
  • v oblasti národných projektov pôsobí ako dodávateľ odborných služieb pre štátne inštitúcie a v medzinárodných projektov firma realizovala vzdelávacie projekty Leonardo da Vinci, Socrates, PHARE a v súčasnosti v rámci Európskeho sociálneho fondu a Erasmus+ pre firmy, školy a ďalšie inštitúcie

 

Zákazníkmi TRANSFERu sú významné zahraničné a domáce firmy, inštitúcie štátnej správy a samosprávy, školy aj klienti z mimovládneho sektora. Sídlo firmy je v Bratislave.

 

 

Aktuálna informácia! 

 

 

TRANSFER Slovensko s.r.o. oslávil v roku 2015 20. výročie od svojho založenia!

 

Počas dvoch desaťročí inovujeme svoje produkty tak, aby sme vzdelávacími, poradenskými a projektovými aktivitami zvyšovali prosperitu firiem a inštitúcií na Slovensku.

 

Za napĺňanie vízie firmy TRANSFER Slovensko s.r.o. patrí poďakovanie všetkým predchádzajúcim aj súčasným majiteľom, konateľom, zamestnancom. Ďakujeme aj externým a interným lektorom, odborníkom v oblasti neformálneho vzdelávania, riadenia projektov a poradenstva v oblasti ľudských zdrojov.