Vyhľadávanie
Referencie
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Medzinárodné projekty

Európsky sociálny fond

TRANSFER Slovensko, s.r.o. pripravuje a realizuje projekty v rámci Európskeho sociálneho fondu od roku 2004.
V rámci Výzvy 3.2. z roku 2004, ktorá sa realizuje v rámci Sektorového operačného programu ľudské zdroje TRANSFER úspešne napísal a realizoval projekty pre:

 

Železiarne Podbrezová - Vzdelávanie manažérov ŽP
Kód projektu: ITMS 11230210082
Vzdelávacieho projektu sa v rokoch 2005 -2006 zúčastnilo 174 stredných manažérov firmy ŽP, ktorí absolvovali 8 vzdelávacích blokov.


EMBRACO Spišská Nová Ves - „ Zvýšenie kvalifikácie a adaptability zamestnancov Embraco"
Kód projektu: ITMS 1123020078
Projektu sa v rokoch 2005-2006 zúčastnilo 45 stredných manažérov a 76 špecialistov , ktorí absolvovali 4 vzdelávacie moduly, a 32 talentovaných pracovníkov, ktorí absolvovali 7 vzdelávacích modulov

 

SEWS Topoľčany - Projekt vzdelávania stredného a nižšieho manažmentu v spoločnosti SEWS SLOVAKIA TOPOLČANY"
Kód projektu: ITMS 11230210087
Vzdelávacieho projektu sa v rokoch 2005-2006 zúčastnilo 60 účastníkov, ktorí absolvovali 2 vzdelávacie moduly a 16 účastníkov, ktorí absolvovali 7 vzdelávacích modulov.


V rámci výzvy 2.1. Jednotný operačný program NUTS II Bratislava Cieľ 3 TRANSFER Slovensko, s.r.o. úspešne pripravil v roku 2005 projekt pre HOLCIM ,a.s., ktorý sa v súčasnosti realizuje

TRANSFER Slovensko, s.r.o. v rámci poslednej Výzvy na podávanie projektov 3.2. Sektorový operačný program ľudské zdroje a v rámci Výzvy 2.1 pre JPD Cieľ 3 pripravil 19 vzdelávacích projektov pre firmy:

 

IDC Holding Sereď
LEONI Trenčianska Teplá
OZETA NEO Trenčín
LOTS Trenčín
KONŠTRUKTA INDUSTRY Trenčín
VETROPACK Nemšová
IZOMAT Nová Baňa
TATRAMAT Matejovce
VSE Košice
ZENTIVA Hlohovec
SLOVENSKÁ POŠTA
CONTINENTAL Púchov
BEKAERT Hlohovec, Sládkovičovo
KINEX ZKL a KFL Bytča a Kysucké Nové Mesto
MODUL Service Malacky