Vyhľadávanie
Referencie
Peugeot Citroën Automobiles Slovakia, s.r.o.
Spoločnosť TRANSFER Slovensko

Profily lektorov

PhDr. Juraj Dúbrava, CSc.

Riaditeľ spoločnosti TRANSFER – zameranie na všetky manažérske tréningy

Mgr. Štefánia Hrivňáková

Samostatný tréner manažmentu

PhDr. Emília Knížatová

Samostatný tréner manažmentu

PhDr. Vlasta Dúbravová

Samostatný tréner manažmentu

Ing. arch. Zora Pauliniová

Samostatný tréner manažmentu

PhDr. Eva Čajdíková

Samostatný tréner manažmentu

Ing. Jaroslav Tojčík

Samostatný tréner manažmentu

PhDr. Alena Križalkovičová

Samostatný tréner manažmentu

Ing. Alžbeta Staškovanová

Samostatný tréner manažmentu

Ing. Dušan Francú

Tréner manažérskych zručností

Juraj Pelc a Pavlína Pelcová

Kvalifikovaní lektori vzdelávania dospelých v SR a ČR – certifikát AIVD

Mgr. Stela Kubeková

Samostatný tréner manažmentu

Mgr. Anna Sýkorová

Samostatná trénerka

JUDr. Daniela Simanová

Daňová poradkyňa, komerčná právnička

Ing. Ivan Sámel

Skúsený firemný poradca

Ing. Rudolf Takáč

Certifikovaný Senior Project Manager