Vzdelávanie

Pracovné a sociálne právo

Ciele:

  • zvládnuť základné pracovno-právne predpisy
  • osvojiť si zásady a systém fungovania sociálneho zabezpečenia

 

Trvanie: 1 - 2 dni