Vzdelávanie

Ako vychádzať s problémovými spolupracovníkmi

Ciele:

Na záver kurzu budú účastníci:

  • vedieť analyzovať, identifikovať a správne zaradiť nevhodné správanie spolupracovníka
  • uplatniť komunikačnú stratégiu, ktorá vedie ku žiadúcej zmene emočného stavu spolupracovníka
  • použiť základné komunikačné procesy, pomocou ktorých zmenia vzniknutý spor na spoluprácu.