Vzdelávanie

Jednanie a dosahovanie dohody s rôznymi typmi ľudí

Ciele:

  • naučiť sa definovať rôzne štýly ovplyvňovania ľudí
  • poznať svoje vlastné preferencie pre jednotlivé štýly ovplyvňovania ľudí
  • vedieť charakterizovať model jednania s partnerom a jeho kroky
  • mať prakticky vyskúšané jednotlivé zručnosti pre aplikáciu modelu jednania
  • byť schopný popísať jednotlivé typy osobnosti a stratégie ich ovplyvňovania.