Vzdelávanie

Asertívne správanie, sebapresadzovanie

Ciele:
Po absolvovaní seminára budú účastníci:

  • poznať pojmy asertivita, pasivita, agresivita a manipulácia a vedieť na ne reagovať
  • mať osvojené teoretické a praktické vedomosti potrebné pri asertívnom správaní
  • vedieť využívať asertívnu komunikáciu v bežnom živote
  • využívať asertívne správanie v boji proti stresu
  • mať precvičené metódy asertívneho správania v rôznych situáciách.