Vzdelávanie

Časový manažment

Ciele:

  • poznať základné kľúče časového manažmentu
  • lepšie poznať seba
  • vedieť stanovovať ciele a definovať priority seba i organizácie
  • vedieť sa zorientovať v oblasti organizovania si vlastného času
  • mať spracovaný plán osobného rozvoja z hľadiska ich potrieb