Vzdelávanie

Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Vzdelávací program zahŕňa oblasti potrebné pri zakladaní a riadení malého a stredného podniku. Celá výučba prebieha dištančným spôsobom, individuálne štúdium je dopĺňané seminármi a konzultáciami s lektormi

 

Cieľ vzdelávacieho programu:

  • zvládnuť základné právne a ekonomické podmienky potrebné pre založenie firmy,
  • naučiť sa využívať marketingové nástroje pri riadení firmy,
  • osvojiť si štýly a metódy riadenia ľudí, výber pracovníkov a hodnotenie, starostlivosť o nových pracovníkov, vedieť si organizovať prácu a svoj pracovný deň,
  • naučiť sa základné pracovno-právne predpisy,
  • osvojiť si význam účtovných a finančných pojmov, vedieť s nimi pracovať a využívať ich pri svojom rozhodovaní.

 

Certifikáty:
Na záver kurzu obdržia účastníci Manažérsky diplom a Osvedčenie s akreditáciou MŠ SR, platnosť na území SR. Okrem toho dostanú absolventi medzinárodný certifikát IES - International Education Society, ktorou je naša inštitúcia každoročne certifikovaná a má platnosť v štátoch EÚ.

 

Trvanie: 6 mesiacov