Vzdelávanie

Podnikové hospodárstvo a manažment

Vzdelávací program zahŕňa všetky oblasti riadenia firmy. Tematicky je preto rozdelený do 4. modulov, ktoré sú od seba nezávislé a môžu byť realizované aj samostatne. Tým sa maximálne zvyšuje dostupnosť k vedomostiam v jednotlivých oblastiach bez potreby absolvovania celého vzdelávacieho programu. Účastník si môže vybrať jednotlivé moduly podľa aktuálnej potreby, v časovom rozvrhu podľa svojich možností. Absolvovaním jednotlivých modulov získava čiastkové certifikáty, až po absolvovaní všetkých modulov získava Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu „Podnikové hospodárstvo a manažment.“ Celá výučba prebieha dištančným spôsobom, individuálne štúdium je dopĺňané seminármi a konzultáciami s lektormi.

 

 Moduly: 1. Strategický manažment a riadenie zmien

2. Marketing v riadení firmy

3. Riadenie ľudských zdrojov

4. Ekonomický a finančný manažment


Certifikáty:

Na záver kurzu obdržia účastníci Manažérsky diplom a Osvedčenie s akreditáciou MŠ SR, platnosť na území SR. Okrem toho dostanú absolventi medzinárodný certifikát IES - International Education Society, ktorou je naša inštitúcia každoročne certifikovaná a má platnosť v štátoch EÚ.

 

Trvanie: 1 rok