Vyhľadávanie
Referencie
ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s.
Poradenstvo

Poradenstvo je orientované na oblasti riadenia systémov ľudských zdrojov

  1. Identifikácia a analýza vzdelávacích a tréningových potrieb
  2. Systémy hodnotenia pracovníkov
  3. Systémy odmeňovania a motivácie pracovníkov
  4. Personálny audit pre všetky úrovne riadenia
  5. Systémy plánovania kariéry v organizáciách
  6. Optimalizácia počtu pracovníkov
  7. Prieskum spokojnosti pracovníkov
  8. Audit systému riadenia personálnej práce
  9. Riadenie výkonnosti
  10. Kompetenčný manažment - riadenie kompetencií