Vzdelávanie

Identifikácia a analýza vzdelávacích a tréningových potrieb

Ciele:

Po absolvovaní seminára budú účastníci:

  • rozlišovať globálny a parciálny prístup k tréningu v organizácii
  • vedieť spracovať plán zberu údajov v organizácii
  • vyhodnocovať údaje a určiť rozvojové potreby organizácie
  • vedieť vypracovať odporúčania pre organizáciu a návrh tréningového plánu