Vzdelávanie

Assessment Centre v systéme výberu zamestnancov

Ciele:

Po absolvovaní seminára budú účastníci vedieť:

  • vysvetliť podstatu a význam metódy Assessment Centre (hodnotiace stredisko)
  • vysvetliť a priblížiť jednotlivé techniky, ktoré sa v AC najčastejšie používajú
  • prakticky si vyskúšať úlohu pozorovateľa a hodnotiteľa
  • prakticky si overiť najčastejšie chyby hodnotiteľov
  • vysvetliť výhody a nevýhody AC a jeho miesto v systéme výberu zamestnancov