Vzdelávanie

Výber a realizácia vzdelávacích a rozvojových programov

Ciele:

Po absolvovaní seminára budú účastníci vedieť:

  • zostavovať plán vzdelávania zamestnancov
  • zostaviť kritériá na výber vhodného partnera na zabezpečenie vzdelávania
  • zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov pri dodržaní všetkých parametrov manažmentu kvality

 

Trvanie: 2 dni